Visina godišnje članarine Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu je 100 kuna. Članarina se može se uplatiti na žiro račun Društva za određenu godinu, a broj žiro računa je: 2360000-1101214818, poziv na broj 268123. MB 3271676

Prema članku 8. Pravilnika o radu stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora članstvo u Stručnom društvu prestaje:

- istupanjem iz članstva po vlastitoj želji ili smrću,

- prestankom članstva u HLZ-u,

- neplaćanjem članarine Društvu najmanje tijekom jedne godine, a nakon pisane opomene, ako je članarina u Stručnom društvu određena.