Upravni odbor

Članovi upravnog odbora (abecednim redom)

Irena Barbarić

Ranka Despot

Marija Hegeduš-Jungvirth

Nevenka Jelić

Sanja Kolaček

Zrinjka Mišak

Lana Omerza

Mladen Peršić

Ljerka Pinotić

Darko Radman

Irena Senečić-Čala

Duška Tješić-Drinković

Jurica Vuković

Orjena Žaja Franulović